Over Elan

Even een weekend of week er tussenuit? Geestelijk en lichamelijk op adem komen en bijtanken? Dat kan met Elan! Samen met andere vrouwen van 18 tot 88 jaar geniet je van ontspanning en verdieping. Je kunt alleen komen, maar ook bijvoorbeeld met een vriendin of zus. Wij zorgen voor een goed inhoudelijk programma, een mooie omgeving en ontspannende elementen. Kom je ook?

Dit is onze visie:

Door het organiseren van ontspannende en inspirerende activiteiten draagt Elan bij aan een netwerk van christelijke vrouwen, die groeien in geloof.

Hoe we dit concreet maken, komt tot uiting in deze drie pijlers:

Inspireren

We geloven in de God van de Bijbel, het evangelie van Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest. Hij wil ons vrijmaken van ballast en ons leven vullen met liefde, vergeving en vrijheid. Tijdens de evenementen willen we Hem zoeken door te zingen, te bidden en te luisteren.

Ontspannen

Als je even helemaal weg bent, ontstaat er ruimte om je batterij op te laden. We gunnen je om even niets te hoeven en te genieten van een mooie omgeving, goed gezelschap, lekker eten en toffe activiteiten.

Verbinden

Tijdens de activiteiten willen we bouwen aan netwerken en vriendschappen. Over kerk- en landsgrenzen heen. Het is waardevol om je geloof te delen, van anderen te leren en elkaar te versterken.

Impressie foto
Nieuwe liefde
Nieuwe kracht
Nieuw Elan

Waarom Elan?

Het organiseren van een weekend en een reis voor vrouwen doen we niet zomaar. Naast dat het geweldig is om als team met mooie evenementen bezig te zijn, hebben we een bijzondere drive om dit werk te willen doen. We geloven in nieuw Elan! Lees hier meer daarover.

verbergen

Vrouwen hebben vaak veel ballen hoog te houden in het dagelijks leven. Er wordt veel van je verwacht op je werk, in de kerk, je gezin of bij je vrijwilligerswerk. Als je een partner en/ of kinderen hebt, ben je vaak de motor en spil in het gezin. Als single of gescheiden vrouw heb je te maken met weer andere uitdagingen. Er komt veel op je af en het is gemakkelijker om in de waan van de dag door te hollen dan af en toe even stil te staan. Te rusten, te luisteren, de Bijbel te lezen en in gesprek te gaan met de Here God.

We geloven dat God van ons houdt en voor ons zorgt. Hij wil een relatie met ons. Hij kent ons en weet wie we zijn. Door het offer van Jezus Christus mogen wij in vrijheid leven. Maar lukt ons dat ook? Veel vrouwen leren tegenwoordig steeds beter dat ze goed voor zichzelf mogen zorgen. Dat is goed en belangrijk. Maar hoe zit het met ons geestelijk welzijn? We geloven dat God nog dichterbij wil komen en ons wil vullen met Zijn liefde en Heilige Geest. Het is goed om daar af en toe bewust tijd voor te nemen door een weekend of een aantal dagen weg te gaan. Tijd apart te zetten om te zingen, te bidden en je geloof te delen met anderen. Geloven doe je samen! De combinatie van even helemaal weg zijn, ontzorgd worden en tijd voor de Heer nemen, kan enorm veel impact hebben op je hebben. Het kan je leven weer in het juiste perspectief zetten.

Als je als vrouw op deze manier vrede, rust en ontspanning vindt, helpt dat om in het leven van elke dag een klein beetje meer in vrijheid te leven. Dan kun je op je eigen plek weer tot zegen zijn. En de liefde uitdelen die je hebt gekregen. Dan kun je ervaren dat je met je talenten en ondanks je beperkingen en littekens een instrument in Gods handen bent.

Ben je een vrouw van 18 jaar of ouder? Ben je christen; protestant of katholiek; met een rotsvast geloof of twijfelend en zoekend? We nodigen je van harte uit om de evenementen van Elan mee te beleven!

Team

Bij Elan is een groot aantal mensen betrokken. Zo is er een Elan Denktank: een groep vrouwen die meedenkt over de thema's, de doelgroep, de locaties en dergelijke. Daarnaast hebben we een Elan Gebedsgroep: een groep vrouwen die gelooft in de missie van Elan en die daar actief voor bidt. Zij zijn vanaf de start bij alle plannen betrokken. We ervaren telkens weer dat het gebed de basis en de stuwende kracht voor het werk van Elan is. Zo zijn er al aardig wat obstakels en hobbels genomen, doordat we ervaren dat God voorziet. Vind je het fijn om ook betrokken te zijn? Door te bidden of mee te helpen in de voorbereidingen? Laat het ons weten! Stuur dan een mailtje naar team@elan-activiteiten.nl.

Naast deze mensen, zijn er een paar vrouwen heel actief in de voorbereidingen voor de evenementen. We stellen ons team graag aan je voor:

Foto Elles Elles

Elles Lans - Grevers

Elles is getrouwd met Arjen en moeder van een zoon en twee dochters. Nu de kinderen iets ouder worden, ervaart ze ruimte om aan de slag te gaan met het verlangen om vrouwenactiviteiten te organiseren. Elles heeft van 2005 tot begin 2021 bij de EO gewerkt. Ze heeft daar evenementen georganiseerd bij VrouwZijn en Eva, zoals de VrouwZijn-Conferenties, de Voorjaars- en Vriendinnenweekenden, de Kloosterretraite en het Zomerfestival. Ze heeft gezien en zelf ervaren dat als je even helemaal weg bent, er ruimte komt om met God in gesprek te gaan. Dan gebeuren er mooie dingen! Veel vrouwen zijn druk en vinden het een uitdaging om tijd te nemen voor rust en bezinning. Ze hoopt dat Elan hieraan een bijdrage gaat leveren.

Momenteel werkt Elles als projectmanager bij het Leger des Heils, in regio Noordwest. Het geeft haar veel voldoening dat ze er aan mee mag werken om mensen aan de rand van de samenleving een stapje verder te helpen

Foto Jacoleen Jacoleen

Jacoleen van den Berg

Jacoleen is getrouwd met Addy. Toen ze in 2006 trouwden, voelde dat voor haar als 'thuiskomen'. Ze vindt het nog steeds bijzonder om haar leven met iemand te kunnen delen. Je geliefd weten, goed communiceren en tijd voor elkaar nemen, vindt ze daarbij belangrijk. Eigenlijk net zo belangrijk als in haar relatie met God. 'Ik hoop, dat we bij de Elan-activiteiten allemaal zullen ervaren hoe geliefd we zijn door God. Zodat we Hem, als we thuis zijn, weer met nieuw elan zullen zoeken en dienen.'

Jacoleen heeft 20 jaar Nederlands gegeven op een middelbare school. Daarna werkte ze tot haar pensioen in 2022 bij de EO. Eerst als coördinator van de VrouwZijn-activiteiten en later als redacteur van programma's als Nederland Zingt op Zondag en Ik mis je. Nu heeft ze alle tijd en veel zin om mee te denken over de inhoudelijke lijn van de Elan-activiteiten.

Foto José José

José van de Werken

José heeft drie volwassen kinderen die inmiddels het huis uit zijn. Toen de kinderen jong waren, heeft ze veel gedaan op het gebied van kinder- en jeugdwerk en het organiseren van activiteiten. De dynamiek van het organiseren en de creativiteit die je daarin kwijt kunt, geven haar energie.

José heeft diverse functies gehad in de zorg- en dienstverleningssector. Ze is daarin zowel leidinggevend als uitvoerend en beleidsmatig bezig geweest. Op dit moment is ze in dienst bij een horecaonderneming waar mensen met een verstandelijke beperking werken. Ze vindt het altijd heel interessant wie iemand is, wat zijn drijfveren zijn en welke route of zoektocht hij/ zij in dit leven heeft. Vanuit die interesse en de wetenschap dat ieder mens uniek en geliefd is bij God, is ze gedreven en enthousiast om zich voor Elan in te zetten.